Fasaderenovering

I de siste årene har Knem & Næsvik AS hatt en rekke omfattende renoveringsprosjekter, alt fra store eksklusive eneboliger, leiligheter for private som er gjennomført over flere år, til en mengde mindre oppdrag både for privat og offentlig sektor. I tillegg til flere rammeavtaler både med offentlig og privat sektor og kan vi vise til en rekke gode referanser fra vårt arbeid opp igjennom årene. Alle ansatte og innleid arbeidskraft i Knem & Næsvik AS benytter seg av samme kvalitetsikringsystem utviklet spesielt for firmaet. Dette innebærer kontroll av utført arbeid med egne kvalitetssikringsmanualer, utarbeidelse av FDV rapporter til rutiner for intern kursvirksomhet og etterutdanning. Knem & Næsvik AS har sentralgodkjenning, og ble sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift i 2010.